नाथ मैं थारो जी थारो,
चोखो, बुरो, कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो….

बिगड्यो हूँ तो थाँरो बिगड्यो, थे ही मनै सुधारो,
सुधर्‌यो तो प्रभु थाँरो सुधर्‌यो, थाँ सूँ कदे न न्यारो,
नाथ मैं थारो जी थारो….

बुरो, बुरो, मैं बहुत बुरो हूँ, आखर टाबर थाँरो,
बुरो कुहाकर मैं रह जास्यूँ, नाम बिगड़सी थाँरो,
नाथ मैं थारो जी थारो….

थाँरो हूँ, थाँरो ही बाजूँ, रहस्यूँ थाँरो, थाँरो,
आँगलियाँ नुँहँ परै न होवै, या तो आप बिचारो,
नाथ मैं थारो जी थारो….

मेरी बात जाय तो जाए, सोच नहीं कछु म्हारो,
मेरे बड़ो सोच यों लाग्यो, बिरद लाजसी थाँरो,
नाथ मैं थारो जी थारो….

जचे जिस तरह करो नाथ, अब, मारो चाहै थारो,
जाँघ उघाड्याँ लाज मरोला, ऊँडी बात बिचारो,
नाथ मैं थारो जी थारो….

Comments

संबंधित लेख

आगामी उपवास और त्यौहार

कामिका एकादशी

बुधवार, 31 जुलाई 2024

कामिका एकादशी
मासिक शिवरात्रि

शुक्रवार, 02 अगस्त 2024

मासिक शिवरात्रि
हरियाली तीज

बुधवार, 07 अगस्त 2024

हरियाली तीज
नाग पंचमी

शुक्रवार, 09 अगस्त 2024

नाग पंचमी
कल्कि जयंती

शनिवार, 10 अगस्त 2024

कल्कि जयंती
पुत्रदा एकादशी

शुक्रवार, 16 अगस्त 2024

पुत्रदा एकादशी

संग्रह